Medisch-technisch comité

Het medisch-technisch comité geeft op eigen initiatief of op verzoek van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen advies over

 • elk medisch probleem als gevolg van een arbeidsongeval;
 • de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid;
 • de vergoedingen, de bijslagen en de sociale bijstand die worden toegekend op basis van de arbeidsongevallenwet (art. 58, § 1).

Het comité beslist ook over

 • de erkenning van de medische en farmaceutische diensten, de verplegingsdiensten, de orthopedisten en de medische centra voor prothesen en orthopedische toestellen;
 • de jaarlijkse aanpassing van de prijzen, de duur en de onderhoudskosten van prothesen en orthopedische toestellen. Op basis daarvan leggen de verzekeringsondernemingen hun voorzieningen aan.

Het comité bestaat uit een voorzitter, vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, van de representatieve gehandicaptenorganisaties, van de 3 gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, een arts van de medische dienst van Fedris en een secretaris.

Voorzitter

mevrouw J. DE BAETS

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties voorgedragen door de meest representatieve werkgeversorganisaties

 • mevrouw F. OUAMARI 
 • mevrouw C. VERMEERSCH
 • mevrouw B. VANGAEVER
 • de heer L. JONCKHEER

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties

 • de heer B. MELCKMANS
 • de heer J. LAAOEJ
 • de heer M. LORTHIOIR
 • de heer Y. EL OTMANI

Vertegenwoordigers van de representatieve gehandicaptenorganisaties

 • de heer H. JANSSENS
 • de heer E. WILMET

Vertegenwoordigers van de dienst voor arbeidsbemiddeling van elk van de gewesten 

 • mevrouw C. VAN ECHELPOEL
 • mevrouw C. VAN WOUWE
 • de heer H. ARIKAN

Arts van de medische dienst van Fedris

mevrouw M. OFFERMANS

Secretaris

de heer G. GARABED