Technisch comité voor de koopvaardij

Het technisch comité voor de koopvaardij is bevoegd voor de zeelieden van de koopvaardij en geeft, op eigen initiatief of op verzoek van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, advies over

  • de basislonen van de zeelieden;
  • de bedragen van de premies die de reders verschuldigd zijn aan Fedris;
  • de aanvragen om schadeloosstelling die de zeelieden of hun rechthebbenden hebben ingediend.

Het comité bestaat uit een voorzitter, 4 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de reders uit de sector en 4 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de zeelieden ter koopvaardij.

Voorzitter

de heer K. WATERSCHOOT

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de reders ter koopvaardij

mevrouw H. PEETERS
de heer S. RUYSSERS
de heer Y. VERNIERS
mevrouw Y. VAN GENDEREN

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de zeelieden ter koopvaardij

de heer R. BURM
de heer M. CLAES
de heer J. KERKHOF
de heer M. VAN NOTEN

Secretaris

mevrouw M. DE CRAEMER