Technische comités voor de preventie

Er zijn twee technische comités voor de preventie: één voor de preventie van arbeidsongevallen en één voor de preventie van beroepsziekten, die elk afhangen van het respectievelijk beheerscomité.

Beide comités geven, op eigen initiatief of op verzoek van hetzij het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, hetzij het beheerscomité voor beroepsziekten, advies over:  

  • de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • de samenwerking tussen de verschillende preventiediensten en -organismen;
  • een financiële bijdrage van Fedris in preventieprojecten.