Uw adres doorgeven

Een nieuw adres in België hoeft u niet door te geven aan Fedris. U doet dat bij de dienst bevolking van de gemeente waar u gaat wonen. Fedris wordt daarvan automatisch op de hoogte gebracht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

Uw nieuwe adres in het buitenland kunt u met dit formulier doorgeven. 

Als gevolg van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) van de Europese Unie, informeren wij u erover waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke rechten u kunt laten gelden voor die gegevens.