533 - Medisch getuigschrift schadeloosstelling contactdermatose van beroepsoorsprong (privésector)

Dit formulier moet samen met formulier 531 worden ingediend om een schadeloosstelling aan te vragen voor een contactdermatose van beroepsoorsprong (in de privésector).