Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd. Fedris neemt alle opdrachten van het voormalige Fonds voor arbeidsongevallen en het voormalige Fonds voor de beroepsziekten over. Die opdrachten hebben betrekking op de arbeids(weg)ongevallen en beroepsziekten in de privésector, de beroepsziekten in provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO) en in beperktere mate de arbeids(weg)ongevallen in de publieke sector.

 

Op deze website leest u onder meer waarop u recht hebt als slachtoffer of rechthebbende, welke plichten u hebt als werkgever of welke adviezen voor de preventie van beroepsrisico’s u als werkgever kunt krijgen van Fedris. U kunt ook statistieken en studies raadplegen of meer lezen over Fedris zelf. 

 

Een beroepsziekte als werknemer van een publieke dienst die geen PPO is? U neemt het beste contact op met uw werkgever.

 

Werkt u bij de NMBS in vast dienstverband of werkt u als militair? Dan geldt er voor u een specifieke arbeidsongevallen- en beroepsziektenregeling waarvoor Fedris niet bevoegd is. Wendt u zich tot uw werkgever in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

 

Werkt u als zelfstandige? Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) helpt u bij uw verplichtingen voor de sociale zekerheid.